Nastavení cookies
Pečivo jako za starých časů

Pečeme podle původních receptur

60 let výroby pečiva v pekárně u Věžiček

Letošní jedenácté září mají v kalendáři jako významný den poznačeno všichni zaměstnanci společnosti PEKAŘI a spol., s.r.o. Tento den, před šedesáti lety, jejich předchůdci poprvé roztopili pece v pekárně ve Věžičkách.

O výstavbě průmyslové pekárny na Porubské ulici bylo rozhodnuto v roce 1955. Měla pokrýt potřebu rostoucího počtu obyvatel Ostravy, kterou už tehdejší řemeslné pekárny nebyly schopny zvládat.

Výstavba čtyřpodlažní budovy pekárny na Porubské ulici byla zahájena v roce 1958. Zkušební výroba běžného pečiva, zajišťovaná ve čtvrtém nadzemním podlaží objektu, byla zahájena 11. září 1960. O rok později byla produkce pekárny rozšířena o výrobu jemného pečiva, umístěnou ve třetím nadzemním podlaží. V přízemí a druhém nadzemní podlaží, mají zázemí zaměstnanci pekárny, jsou zde sklady, expedice hotových výrobků a komerční nebytové prostory. Toto netradiční řešení pekárenského provozu, ze všech stran obklopeného obytnými domy, které jsou dnes společně součástí památkové zóny, je unikátní, zřejmě nejenom v České republice.

Produkce pekárny byla od počátku zaměřena především na výrobu běžného a jemného pečiva. Největšího objemu dosáhla v roce 1965, poté část výroby převzala nově vybudovaná průmyslová pekárna v Martinově. V následujících letech se výroba stále více zaměřovala na jemné pečivo a pekárna se stala jeho rozhodujícím dodavatelem pro ostravský trh a blízké okolí.

Od svého vzniku, až do privatizace v roce 1996, byla pekárna organizační jednotkou různých forem pekárenských podniků, které v průběhu let vznikaly pro účely řízení těchto výrobních jednotek. Do roku 1989 byla pekárna součástí Severomoravských pekáren a cukráren, národní podnik, závod 1- Ostrava, od roku 1991 pak patřila k provozovnám státního podniku Pekárny Ostrava.

V rámci privatizace státního majetku, byla i tato provozovna určena k prodeji do soukromých rukou. V únoru 1996 se pekárna stala majetkem společnosti PEKAŘI a spol., spol. s r.o., založené z převážné části pracovníky pekárny. Mottem nových majitelů bylo navázat na každodenní spolehlivé zajišťování potřeb zákazníků, a to jak po stránce nabízeného sortimentu a kvality pekárenských výrobků, tak i služeb spojených s dodávkou pečiva a jeho zdravotní nezávadností.

Pro dosažení tohoto cíle, investovala společnost během následujících téměř 25 let, značné prostředky do kompletní rekonstrukce výrobních prostor a technologie pekárny. Významné zlepšení podmínek výroby a zázemí pekárny, umožnilo získat certifikaci systému zdravotní nezávadnosti výroby a to dle požadavků mezinárodních standardů, která je nezbytnou podmínkou dodávek pečiva do prodejen obchodních řetězců, například našeho největšího obchodního partnera, společnosti Albert ČR.

Kromě investic do výrobního zázemí pekárny, došlo i na rekonstrukci již značně zchátralé budovy pekárny. První etapa proběhla v roce 2008 a týkala se přestavby přízemí objektu, při níž byly, mimo jiné, vybudovány nové obchodní prostory přístupné z Porubské ulice, využívané k provozu naší prodejny potravin, vinotéky a baru Co kdyby. Druhá etapa rekonstrukce budovy proběhla v roce 2012 a zahrnovala kompletní výměnu oken, zateplení pláště budovy a zhotovení nové fasády.

Další významnou součástí rozvoje společnosti je budování sítě vlastních prodejen. Cílem je umožnit zákazníkům vybrat si z maximální šíře nabídky pekárenských výrobků a základního potravinářského zboží, v příjemném prostředí menší samoobsluhy. Vlajkovou lodí je v tomto smyslu naše prodejna v přízemí budovy na Porubské ulici, provedením interiéru a nabídkou zboží, vytváří nový standard pro každodenní nákupy čerstvých potravin v našich prodejnách.

Z pohledu výše uvedených, úspěšně realizovaných investic do obnovy a rozvoje naší činnosti, mohu s hrdostí konstatovat, že v době, kdy si připomínáme 60 let od zahájení výroby, jde pekárna do dalších let ve velmi dobré kondici a 120 zaměstnanců společnosti je připraveno nadále plnit roli významného regionálního výrobce pečiva.

Rád bych za vedení společnosti poděkoval všem, kteří svou poctivou prací pomáhali a pomáhají budovat dobré jméno pekárny a její pozici na trhu, ať už se jedná o pracovníky výroby, dopravy, prodejen či zabezpečujících středisek. Hluboce si také vážíme jejich přístupu k zajištění výroby a zásobování obyvatel pečivem během současné koronavirové krize. V provozu pekárny, za volantem rozvážkových aut nebo v našich prodejnách, po celou směnu v ochranných pracovních pomůckách, beze zbytku zvládali svoji práci.

Poděkování patří také všem našim obchodním partnerům a zákazníkům, Vaše přízeň a zájem o naše výrobky a služby, je pro nás zavazující.

Až příště ochutnáte porubský rohlík, listový šáteček, vánočku nebo kterýkoliv další, z více než 100 druhů našich výrobků, věřím, že oceníte snahu zaměstnanců společnosti nadále rozvíjet tradici výroby a dodávek čerstvých pekárenských výrobků a jejich jménem si dovolím k tomu popřát Dobrou chuť

Ing. Vladimír Dubják
jednatel společnosti